מלבן

מלבן הוא מרובע שכל זוויותיו ישרות. מלבן הוא גם מקבילית.

שיעורים

ממקבילית למלבן: מקבילית שבה אחת מזוויותיה ישרה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
גיאומטריה: המלבן - הגדרות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
ממקבילית למלבן: מקבילית שאלכסוניה שווים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
כיתה י-גיאומטריה- תכונות מלבן מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
במלבן האלכסונים שווים זה לזה. מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

בניית מלבן בגאוגברה בעזרת משפט אלכסוני המלבן מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

גיאומטריה: חישוב שטחי משולשים הנוצרים במלבן מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
כיתה י-גיאומטריה- תרגיל עם מלבן מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
הנדסת המישור: מלבן במשולש, חישוב שטחים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
כיתה ט - שיעור 06 - מפמ''ר תשע''ד - חישוב שטח מלבן מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
שאלון 804 שאלה 5 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

מקבילית בעלת זווית ישרה היא מלבן מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית