קטעים פרופורציוניים במעגל

בפרק זה נעסוק בקטעים במעגל המקיימים יחסי פרופורציה קבועים.