חותך ומשיק מנקודה חיצונית למעגל

בפרק זה נעסוק בישרים המשיקים למעגל או חותכים אותו.

שיעורים

פתרונות תרגילים

סרטון 8, דוגמה 3 המשך מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית
סרטון 7, דוגמה 3 מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית
תרגול משיק למעגל מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
קיץ 2011 מועד ב תשע"א 806 שאלה 4 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
806 חורף 2011 תשע"א שאלה 4 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
קיץ 2015 שאלון 806 מועד ב שאלה4 (גיאומטריה) - ארז מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
חורף 2018 שאלון 806 שאלה 4 (גיאומטריה) - עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית