הגדרת ההסתברות

הסתברות של מאורע היא מספר ממשי בין 0 ל 1 ומייצגת את מידת הסבירות שאירוע מסוים יתרחש. 

שיעורים

הסתברות, חלק א' - מושגי יסוד. מאת פתרונות מתא"ם, הועלה ע"י איתמר בנית
הסתברות . שיעור מס' 1.הגדרות להבנה הנושא. מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
מבוא להסתברות מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
מושג ההסתברות מאת 311lior, הועלה ע"י איתמר בנית
שאלון 804, הסבר הסתברות מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

שאלה 56 מאגר 801 - תרגיל בסיסי בהתפלגות והסתברות מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית
שאלון 804, סרטון 2, דוגמה 1 (בסיסי) מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

סוגי מאורעות מאת 311lior, הועלה ע"י איתמר בנית