מתקף

כאן נגדיר את הגודל מתקף ונראה את שימושיותה בכימותו השפעת כוחות על גופים.

שיעורים

מתקף - הגדרה וחישוב מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
מתקף מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית