נוסחת בייס

בפרק זה נלמד להשתמש בנוסחת בייס לחישוב הסתברות מותנית בעזרת ההסתברות של חיתוך אירועים תלויים.

פתרונות תרגילים

נוסחת בייס: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית