סרטונים שונים - פיזיקה

לכאן יש להעלות סרטונים שטרם נפתח עבורם פרק לימוד מתאים.

שיעורים

הנוסחה של אפקט דופלר עבור התדירות הנצפית, מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
פתיחה לנושא לחץ, מאת Noam Haber, הועלה ע"י נועם הבר
חוקי ניוטון. מורה-צבי, מאת Grigori Gordin, הועלה ע"י צבי גורדין
ליקוי ירח (אנגלית), מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית
תרמודינמיקה - קבלת הקשר PV=NkT, מאת dan steinitz, הועלה ע"י דן שטייניץ

ניסויים

ניסוי - הדגמת פרסציה עם גלגל מסתובב הקשור לחבל, מאת mittechtv, הועלה ע"י תום אחי דרור

העמקות

מהי בעצם מסה? האם היא תכונה יסודית של חומר?, מאת PBS Space Time, הועלה ע"י תום אחי דרור
How Do Bikes Stay Up?, מאת minutephysics, הועלה ע"י איתמר בנית
מכניקה מדדים של דיוק ושל נכונות בתוצאות של ניסויים, מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
מכניקה ניתוח יחידות, מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
גוף קשיח חלק ג' - חישוב מומנט התמד, מאת dan steinitz, הועלה ע"י דן שטייניץ
גוף קשיח - חלק א' (חזרה מהירה על מושגים), מאת dan steinitz, הועלה ע"י דן שטייניץ
תנועה הרמונית - משוואת התנועה, מאת dan steinitz, הועלה ע"י דן שטייניץ
גוף קשיח חלק ב' (גוף קשיח ותנע זויתי), מאת dan steinitz, הועלה ע"י דן שטייניץ