דלתון קעור וקמור - הגדרה, תרגילי חישוב והוכחה גאיה

מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 לספטמבר 2016

להשלים