הסתברות התפלגות בינומית 1

מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 לפברואר 2017

להשלים