שאלה 58 מאגר 801 - הוצאת כדורים משק

מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 לאפריל 2017

להשלים