תרגיל נקודת קיצון עם פרמטרים-מתוך הספר של יואל גבע

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 לאפריל 2017

להשלים