מדריך JavaScript - שיעור 1 מבוא לתכנות

מאת Shay Shperber, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 ליוני 2017

להשלים