קינמטיקה - דוגמה לחישוב שיפוע

מאת גיא צברי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 לאוגוסט 2017

להשלים