קינמטיקה - שאלת בגרות תשסג 2003 נפילה חופשית

מאת גיא צברי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 לאוגוסט 2017

להשלים