פתרון שאלת בגרות 2012 - תנועה מעגלית אופקית

מאת גיא צברי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 לאוגוסט 2017

להשלים