תנועת חלקיק בשדה מגנטי וחשמלי

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 לפברואר 2018

להשלים