הסתברות פתרון בגרות 581/806 קיץ מועד א 2013

מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 ליוני 2018

עזרו לנו לצמוח

האם גם הסרטון הזה מתאים לנושא?

תודה רבה!
להשלים