פיזיקה חשמל - פוטנציאל חשמלי 20171

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 2 ליולי 2018