פיזיקה מכניקה - עבודה ואנרגיה טסט 2

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 לספטמבר 2018