השדה החשמלי של מטען נקודתי

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 לאוקטובר 2018