חשמל ומגנטיות למהנדסים: 6. שדה חשמלי

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 לאוקטובר 2018