חוק שימור התנע

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 לספטמבר 2014

להשלים