טכניקות הוראה שונות

בפרק זה נסקור טכניקות נוספות לשימוש בסרטונים בהוראה

שיעורים

04:13 The McCammon Teaching Method | #Paperslide מאת Flipped Teacher Training, הועלה ע"י איתמר בנית