עבודה עם תכנת screencast-o-matic

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 בפברואר 2014

להשלים