שני שירי קינה מימי - הביניים: ״ראה שמש״ ו״הים ביני

מאת Dalit Shapira, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 באוקטובר 2018