ראה שמש – שלמה אבן גבירול הכנה לבגרות בספרות 1

מאת Nizan Shahar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 באוקטובר 2018