Movie Maker Video Editing Tutorial

מאת Jonathan Bass, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 בפברואר 2014

עזרו לנו לצמוח

האם גם הסרטון הזה מתאים לנושא?

תודה רבה!
להשלים