שיר אמי והנחל / אורי צבי גרינברג

מאת TV ספרות, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 במאי 2019