כישלון לא צריך לייאש את האדם! "לא רגעי שנת, טבע"

מאת TV ספרות, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 במאי 2019