בראשית, י"א, 32-26: תרח לוקח את משפחתו

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019

ה