אברם "מוכר" את שרי לפרעה שמקבל נגעים מה'

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019