בראשית, ט"ו - ברית בין הביתרים

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019