בראשית, ט"ז - הגר יולדת את ישמאל

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019