בראשית, כ"א, 21-1 - גירוש הגר וישמעאל

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019