בראשית, כ"ב - עקדת יצחק

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019