מות שרה. אברהם קונה את מערת המכפלה מעפרון החתי

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019