יעקב מעדיף את אפרים הצעיר על פני מנשה הבכור.

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 2 בדצמבר 2019