חניטת יעקב והעלאת גופתו ממצרים לכנען. חניטת יוסף

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 2 בדצמבר 2019