בת-פרעה מצילה את משה התינוק.

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 בדצמבר 2019