ה' נגלה בסנה הבוער ואומר לו להוציא את בנ"י ממצרים

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 בדצמבר 2019