שמות, י"ב, 42-29 - מכת בכורות ויציאת מצרים.

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 בדצמבר 2019