ממלכת כהנים וגוי קדוש. הכנות למעמד הר סיני.

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בדצמבר 2019