בראשית יב1

מאת תנוכו פדגוגיה חדשה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בדצמבר 2019