דברים, ט"ו ופרוסבול - שמיטת חובות

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בינואר 2020