חיתוך של שני מאורעות בלתי תלויים בשיטת העץ

בפרק זה נלמד כיצד להיעזר בעץ הסתברויות לחישוב הסתברות של התרחשות שני מאורעות בלתי תלויים.

שיעורים

שאלון 804, סרטון 5, הסבר דיאגרמת עץ מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית
דיאגרמת עץ הסתברות מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

שאלה 57 מאגר 801 מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית
דיאגרמת עץ | שאלון 801 עמ' 497 שאלה 6 מאת MY.GEVA - אתר פתרונות וידאו במתמטיקה מבית יואל גבע, הועלה ע"י איתמר בנית
סרטון 8: דוגמה 4 מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית
שאלה 61 מאגר 801 מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית
חיתוך ואיחוד בין מאורעות תרגול מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
פתרון תרגיל מאגר 22 בהסתברות 802 - דיאגרמת עץ מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
הסתברות 3 יחידות לימוד שאלון 802(חלק א) מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית
שאלון 804 שאלה 3 - משחק הטלת קובייה מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית