הועלה לאחרונה:

פתרון תרגיל WHILE
הועלה ב- 14/8/17
תרגיל כוח אלסטי 1
הועלה ב- 14/8/17
בעיה 2 כדור פורח
הועלה ב- 14/8/17
חוק ראשון של ניוטון
הועלה ב- 14/8/17