הועלה לאחרונה:

צמצום שברים - תרגיל 3
הועלה ב- 28/10/16
צמצום שברים - תרגיל 2
הועלה ב- 28/10/16
צמצום שברים - תרגיל 1
הועלה ב- 28/10/16
חוקי חזקות - תרגיל 11
הועלה ב- 26/10/16
חוקי חזקות -תרגיל 10
הועלה ב- 26/10/16
חוקי חזקות - תרגיל 9
הועלה ב- 26/10/16