צבי גושן - קשר בין עבודת כוחות לא משמרים ואנרגיה

מאת Kinneret Clips, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 למרץ 2017

להשלים