נקודת קיצון עם פרמטרים--פונקציה רציונלית

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 לאפריל 2017

להשלים