תרגיל נקודת קיצון עם פרמטרים -יואל גבע כרך ד

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 לאפריל 2017

להשלים