פיזיקה חשמל- חיבור נגדים 20178

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 לנובמבר 2017

להשלים